vert w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vert w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.vert (verte) [vɛʀ, vɛʀt] PRZYMIOT.

IV.vert (verte) [vɛʀ, vɛʀt]

V.vert (verte) [vɛʀ, vɛʀt]

Zobacz też mûr

I.mûr (mûre,mure) [myʀ] PRZYMIOT.

col-vert <pl cols-verts>, colvert [kɔlvɛʀ] RZECZOW. m

vert-de-grisé <pl vert-de-grisés> [vɛʀdəɡʀize] PRZYMIOT.

I.vert-de-gris [vɛʀdəɡʀi] PRZYMIOT. inv

II.vert-de-gris [vɛʀdəɡʀi] RZECZOW. m TECH

Tłumaczenia dla hasła vert w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vert w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vert w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.vert(e) [vɛʀ, vɛʀt] PRZYMIOT.

II.vert(e) [vɛʀ, vɛʀt] RZECZOW. m(ż) (écologiste)

gris-vert [gʀivɛʀ] PRZYMIOT. inv

Tłumaczenia dla hasła vert w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
vert(e)

vert Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文