veuve w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła veuve w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też veuf

I.veuf (veuve) [vœf, vœv] PRZYMIOT.

II.veuf (veuve) [vœf, vœv] RZECZOW. m (ż)

I.veuf (veuve) [vœf, vœv] PRZYMIOT.

II.veuf (veuve) [vœf, vœv] RZECZOW. m (ż)

Zobacz też orphelin

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła veuve w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

veuve w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła veuve w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła veuve w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文