veux-tu w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła veux-tu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

valentine [Brit ˈvaləntʌɪn, Am ˈvælənˌtaɪn] RZECZOW.

II.cut down CZASOW. [Brit kʌt -, Am kət -] (cut down [sth], cut [sth] down)

specially [Brit ˈspɛʃəli, Am ˈspɛʃəli] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła veux-tu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. emmener (mener):

do you want a lift? Brit
do you want a ride? Am

Zobacz też Dieu

bon Dieu! slang
nom de Dieu! slang
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

veux-tu w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła veux-tu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

more comp of

III.more [mɔ:ʳ, Am mɔ:r] ZAIMEK comp of much many

Zobacz też much, many

Tłumaczenia dla hasła veux-tu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文