vide w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vide w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. vide (espace):

Zobacz też vider

vide-greniers, vide-grenier <pl vide-greniers> [vidɡʀənje] RZECZOW. m

vide-poches, vide-poche <pl vide-poches> [vidpɔʃ] RZECZOW. m

vide-ordures, vide-ordure <pl vide-ordures> [vidɔʀdyʀ] RZECZOW. m

vide-pomme <pl vide-pommes> [vidpɔm] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła vide w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vide w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vide w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

vide-ordures [vidɔʀdyʀ] RZECZOW. m inv

vide-poches <vide-poches> [vidpɔʃ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła vide w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vide Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

vide z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文