vie w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. vie (gén) BIO:

2. vie (période):

life attr

3. vie (activité):

Zwroty:

to live it up inf
à la vie, à la mort!

Zobacz też enterrer, bâton

demi-vie <pl demi-vies> [d(ə)mivi] RZECZOW. ż PHYS

assurance-vie <pl assurances-vie> [asyʀɑ̃svi] RZECZOW. ż

eau-de-vie <pl eaux-de-vie> [odvi] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła vie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
vie ż
life history BIO, HIST
vie ż

vie w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

eau-de-vie <eaux-de-vie> [od(ə)vi] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła vie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
à vie
vie ż

vie Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

vie Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

vie z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文