vieux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vieux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRZYMIOT.

3. vieux (ancien):

II.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] RZECZOW. m (ż)

III.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRZYSŁ.

V.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

old thing dated
old thing dated
old bag inf, péj
vieux croûton inf péj
vieux jeton inf
vieux schnock inf péj

VI.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

Zobacz też singe, OS, métier, École

OS → ouvrier spécialisé

1. métier:

Zobacz też vieux

I.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRZYMIOT.

3. vieux (ancien):

II.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] RZECZOW. m (ż)

III.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRZYSŁ.

V.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

old thing dated
old thing dated
old bag inf, péj
vieux croûton inf péj
vieux jeton inf
vieux schnock inf péj

VI.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

Tłumaczenia dla hasła vieux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vieux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vieux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.vieux [vjø] RZECZOW. m (choses anciennes)

I.vieux (vieille) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet vieil> [vjø, vjɛj] PRZYMIOT.

II.vieux (vieille) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet vieil> [vjø, vjɛj] RZECZOW. m, f

vieil → vieux

Zobacz też vieux, vieux

II.vieux [vjø] RZECZOW. m (choses anciennes)

I.vieux (vieille) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet vieil> [vjø, vjɛj] PRZYMIOT.

II.vieux (vieille) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet vieil> [vjø, vjɛj] RZECZOW. m, f

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła vieux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vieux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文