vilains w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vilains w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.vilain (vilaine) [vilɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

II.vilain (vilaine) [vilɛ̃, ɛn] RZECZOW. m (ż)

IV.vilain (vilaine) [vilɛ̃, ɛn]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła vilains w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vilains w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vilains w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła vilains w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vilains Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文