vin: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vin: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. vin (de raisin):

taste-vin <pl taste-vin, taste-vins> [tastəvɛ̃] RZECZOW. m

lie-de-vin [lidvɛ̃] PRZYMIOT. inv

pot-de-vin <pl pots-de-vin> [podvɛ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła vin: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vin: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vin: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lie-de-vin [lidvɛ̃] PRZYMIOT. inv

pot-de-vin <pots-de-vin> [podvɛ̃] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła vin: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vin: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文