visée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła visée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła visée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to aim for sth, to aim at sth lit, fig
to aim high fig

visée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła visée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

viser2 [vize] CZASOW. przech. (mettre un visa sur)

Tłumaczenia dla hasła visée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

visée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文