visage w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła visage w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

visage [vizaʒ] RZECZOW. m lit, fig

Zobacz też lire

1. lire (déchiffrer):

lire qc à qn
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła visage w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

visage w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła visage w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła visage w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

visage Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文