vivent w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vivent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

3. vivre (exister):

apprendre à qn à vivre inf

4. vivre (survivre):

mieux-vivre <pl mieux-vivre> [mjøvivʀ] RZECZOW. m

savoir-vivre <pl savoir-vivre> [savwaʀvivʀ] RZECZOW. m

vivre-ensemble <pl vivre-ensemble> [vivʀãsãbl] RZECZOW. m

reste-à-vivre <pl reste-à-vivre> [ʀɛstavivʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła vivent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vivent w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vivent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.vivre [vivʀ] irr RZECZOW. mpl

savoir-vivre [savwaʀvivʀ] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła vivent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vivent Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

vivent Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文