voici w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła voici w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.voici [vwasi] WYKRZYK. (présentation)

3. voici (en guise d'introduction):

4. voici (pour souligner une situation, une action, un événement):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła voici w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

voici w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła voici w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.voici [vwasi] PRZYIMEK soutenu

III.voici [vwasi] WYKRZYK. soutenu

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
here I am!

Tłumaczenia dla hasła voici w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

voici Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

here I am!
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文