vois-tu w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vois-tu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła vois-tu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vois-tu w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vois-tu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła vois-tu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.le <devant voyelle ou h muet l'> [lə] RODZAJ. déf

II.le <devant voyelle ou h muet l'> [lə] ZAIMEK pers, m

I.la1 <devant voyelle ou h muet l'> [la] RODZAJ. déf

II.la1 <devant voyelle ou h muet l'> [la] ZAIMEK pers, fém

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文