voisins w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła voisins w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.voisin (voisine) [vwazɛ̃, in] PRZYMIOT.

1. voisin:

II.voisin (voisine) [vwazɛ̃, in] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła voisins w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

voisins w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła voisins w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.voisin(e) [vwazɛ̃, in] PRZYMIOT.

II.voisin(e) [vwazɛ̃, in] RZECZOW. m(ż) (dans une rue, un immeuble)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła voisins w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

voisins Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文