voix w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła voix w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

voix <pl voix> [vwa] RZECZOW. ż

1. voix:

voix PHON, PHYSIOL

3. voix MUS:

mi-voix <à mi-voix> [amivwa] PRZYSŁ.

porte-voix <pl porte-voix> [pɔʀt(ə)vwa] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła voix w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

voix w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła voix w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

porte-voix [pɔʀtəvwa] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła voix w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

voix Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文