vol w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vol w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

vol à l'arraché LAW
vol libre SPORT
vol à la roulotte inf
vol simple LAW
vol à la tire

vol-au-vent <pl vol-au-vent> [vɔlovɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła vol w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vol w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vol w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

vol-au-vent [vɔlovɑ̃] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła vol w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vol Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文