volant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła volant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.volant (volante) [vɔlɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

III.volant (volante) [vɔlɑ̃, ɑ̃t]

cerf-volant <pl cerfs-volants> [sɛʀvɔlɑ̃] RZECZOW. m

Zobacz też mouche

Tłumaczenia dla hasła volant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

volant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła volant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

volant(e) [vɔlɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

cerf-volant <cerfs-volants> [sɛʀvɔlɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła volant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

volant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

volant z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文