volonté w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła volonté w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.volonté [vɔlɔ̃te] RZECZOW. ż

1. volonté (disposition):

Zobacz też quatre, feu2, feu1, dernier

quatre <pl quatre> [katʀ] PRZYMIOT. inv ZAIMEK RZECZOW. m

I.feu2 <pl feux> [fø] PRZYMIOT. inv

II.feu2 <pl feux> [fø] RZECZOW. m

1. feu (combustion, incendie):

10. feu (tir):

feu! MILIT
sous les feux croisés de X et de Y lit, fig
rear light Brit
feu stop MOTOR
feux de position AVIAT, NAUT

feu1 (feue) [fø] PRZYMIOT. form

I.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ] PRZYMIOT.

1. dernier (qui termine une série):

2. dernier (précédent):

3. dernier (le plus récent):

4. dernier (extrême):

II.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ] RZECZOW. mf (ż)

1. dernier (qui est à la fin):

V.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ]

VI.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła volonté w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

volonté w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła volonté w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła volonté w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

volonté Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文