voyez w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła voyez w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. voir (percevoir par les yeux):

que vois-je! liter

2. voir (être spectateur, témoin de):

to go to see a film Brit

3. voir (se figurer):

4. voir (juger):

5. voir (comprendre, déceler):

I see

6. voir (constater, découvrir):

on t'a vu venir inf!
get lost! inf

Zobacz też mûr, chandelle

I.mûr (mûre,mure) [myʀ] PRZYMIOT.

chandelle [ʃɑ̃dɛl] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
see below, v. infra form
see below, v. infra form

Tłumaczenia dla hasła voyez w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

voyez w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła voyez w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

voyez [vwaje], voyons [vwajɔ̃] CZASOW.

voyez indic prés et impératif de voir

Zobacz też voir

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła voyez w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

voyez Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文