wagons w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wagons w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. wagon (contenu):

flat wagon Brit

wagon-citerne <pl wagons-citernes> [vaɡɔ̃sitɛʀn] RZECZOW. m CHEMDFER

wagon-lit <pl wagons-lits> [vaɡɔ̃li] RZECZOW. m

wagon-bar <pl wagons-bars> [vaɡɔ̃baʀ] RZECZOW. m

wagon-restaurant <pl wagons-restaurants> [vaɡɔ̃ʀɛstɔʀɑ̃] RZECZOW. m

wagon-poste <pl wagons-postes> [vaɡɔ̃pɔst] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła wagons w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

wagons w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła wagons w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła wagons w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

wagons Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文