zone w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła zone w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. zone (secteur):

Zwroty:

Tłumaczenia dla hasła zone w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

zone w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła zone w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła zone w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

zone Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

zone Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文