francusko » niemiecki

auto [oto] RZECZOW. ż

auto skrót od automobile

Auto nt

Zobacz też automobile

I . automobile [otomɔbil] PRZYMIOT.

2. automobile (relatif à la voiture):

Auto-
Automobil-
Kraftfahrzeug-

II . automobile [otomɔbil] RZECZOW. ż

1. automobile:

Auto nt
Automobil nt veraltet

2. automobile (sport):

3. automobile (industrie):

auto-immun(e) [otoi(m)mœ͂, yn] PRZYMIOT. MED

Autoimmun- Fachspr.

auto-imposition <auto-impositions> [otoɛ͂pozisjɔ͂] RZECZOW. ż FISC

auto-intoxication <auto-intoxications> [otoɛ͂tɔksikasjɔ͂] RZECZOW. ż

siège-auto <sièges-autos> [sjɛʒoto] RZECZOW. m

auto-immunisation [otoimynizasjo͂] RZECZOW. ż MED

autocouchette, auto-couchettesOT, autocouchettesOT [otokuʃɛt] PRZYMIOT.

autoécoleNO <autoécoles> [otoekɔl], auto-écoleOT <auto-écoles> RZECZOW. ż

autorèglementationNO [otoʀɛgləmɑ͂tasjɔ͂], auto-réglementationOT [otoʀegləmɑ͂tasjɔ͂] RZECZOW. ż

autoaccusationNO, auto-accusationOT [otoakyzasjɔ͂] RZECZOW. ż

autostoppeurNO <autostoppeurs> [otostɔpœʀ], auto-stoppeurOT <auto-stoppeurs> RZECZOW. m

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文