francusko » niemiecki

I . bas(se) [bɑ, bɑs] PRZYMIOT.

1. bas (de peu de hauteur):

bas(se)

4. bas (opp: aigu):

bas(se)

5. bas (peu intense):

bas(se)

6. bas antéposé (dans une échelle):

bas(se)

7. bas (dans la hiérarchie sociale):

bas(se)

II . bas2 <pl bas> [bɑ]

bas m

bas → bdc, minuscule

I . minuscule [minyskyl] PRZYMIOT.

1. minuscule (très petit):

II . minuscule [minyskyl] RZECZOW. ż

2. minuscule (écriture):

bas-bleu <bas-bleus> [bɑblø] RZECZOW. m péj

Blaustrumpf m veraltet

bas-côté <bas-côtés> [bɑkote] RZECZOW. m

2. bas-côté:

bas-relief <bas-reliefs> [bɑʀəljɛf] RZECZOW. m

Bas-Rhin [bɑʀɛ͂] RZECZOW. m

bas-ventre <bas-ventres> [bɑvɑ͂tʀ] RZECZOW. m

ici-bas [isibɑ] PRZYSŁ. hum

là-bas [labɑ] PRZYSŁ.

1. là-bas (avec déplacement dans une direction):

2. là-bas (avec déplacement dans une direction):

da

3. là-bas (sans déplacement):

mi-bas <pl mi-bas> [mibɑ] RZECZOW. m

Pays-Bas [peibɑ] RZECZOW. mpl

bas-relief RZECZOW.

Hasło od użytkownika

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文