francusko » niemiecki

bouche [buʃ] RZECZOW. ż

Zwroty:

ich war ganz platt! fam

bouché(e) [buʃe] PRZYMIOT.

1. bouché:

trüb[e]

2. bouché (sans avenir):

bouché(e)

3. bouché fam (idiot):

bouche-à-bouche [buʃabuʃ] RZECZOW. m sans pl

amuse-bouche <amuse-bouches> [amyzbuʃ] RZECZOW. m

arrière-bouche <arrière-bouches> [aʀjɛʀbuʃ] RZECZOW. ż

bouche-trou <bouche-trous> [buʃtʀu] RZECZOW. m

1. bouche-trou (personne):

Lückenbüßer(in) m (ż)

2. bouche-trou (article de journal):

boucher2 (-ère) [buʃe, -ɛʀ] RZECZOW. m (ż)

1. boucher:

boucher (-ère)
Fleischer(in) m(f)
boucher (-ère)
boucher (-ère)
Metzger(in) m(f) südd
Pferdemetzger(in) südd

2. boucher péj (chirurgien):

boucher (-ère)
Metzger(in) m(f)

bouche-à-nez <pl bouche-à-nez> [buʃane] RZECZOW. m MED

bouche à feu RZECZOW.

Hasło od użytkownika
bouche à feu ż MILIT
bouche à feu ż MILIT

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文