francusko » niemiecki

chat(te) [ʃa, ʃat] APP

chat2 [tʃat] RZECZOW. m INFORM

chat-huant <chats-huants> [ʃayɑ͂] RZECZOW. m

poisson-chat <poissons-chats> [pwasɔ͂ʃa] RZECZOW. m

langue-de-chat <langues-de-chat> [lɑ͂gdəʃa] RZECZOW. ż

œil-de-chat <œils-de-chat> [œjdəʃa] RZECZOW. m

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文