francusko » niemiecki

commerciale [kɔmɛʀsjal] RZECZOW. ż

2. commerciale (représentante):

3. commerciale (véhicule):

Kombi m

commercial(e) <-aux> [kɔmɛʀsjal] RZECZOW. m(ż)

2. commercial (représentant):

para-commercial(e) <-aux> [paʀakɔmɛʀsjal, jo] PRZYMIOT.

I . technico-commercial(e) <technico-commerciaux> [tɛknikokɔmɛʀsjal, jo] PRZYMIOT.

II . technico-commercial(e) <technico-commerciaux> [tɛknikokɔmɛʀsjal, jo] RZECZOW. m(ż) COM

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文