francusko » niemiecki

II . contre [kɔ͂tʀ] PRZYSŁ.

III . contre [kɔ͂tʀ] RZECZOW. m SPORT

I . contrer [kɔ͂tʀe] CZASOW. nieprzech. CARTES

contrer

contrer → partir en contre

ci-contre [sikɔ͂tʀ] PRZYSŁ.

contre-créance [kɔ͂tʀəkʀeɑ͂s] RZECZOW. ż ECON

contre-engagement <contre-engagements> [kɔ͂tʀɑ͂gaʒmɑ͂] RZECZOW. m JUR

contre-financement <contre-financements> [kɔ͂tʀəfinɑ͂smɑ͂] RZECZOW. m

contre-force <contre-forces> [kɔ͂tʀəfɔʀs] RZECZOW. ż

contre-prétention <contre-prétentions> [kɔ͂tʀəpʀetɑ͂sjɔ͂] RZECZOW. ż ECON

contre-résolution <contre-résolutions> [kɔ͂tʀəʀezɔlysjɔ͂] RZECZOW. ż

contre-filet m

contre-filet → faux-filet

contrealléeNO <contreallées> [kɔ͂tʀale], contre-alléeOT <contre-allées> RZECZOW. ż

contreattaquerNO [kɔ͂tʀatake], contre-attaquerOT CZASOW. nieprzech.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文