francusko » niemiecki

II . dessus [d(ə)sy] PRZYIMEK

I . au-dessus [od(ə)sy] PRZYSŁ.

1. au-dessus:

2. au-dessus (mieux):

II . au-dessus [od(ə)sy] PRZYIMEK

1. au-dessus (sans mouvement):

2. au-dessus (avec mouvement):

3. au-dessus (au nord de):

là-dessus [lad(ə)sy] PRZYSŁ.

1. là-dessus (direction, ici):

hier hin-/herauf

2. là-dessus (direction, là-bas):

dort [o. da] hin-/herauf

3. là-dessus (lieu):

4. là-dessus (à ce sujet):

5. là-dessus (sur ce):

II . par-dessus [paʀdəsy] PRZYSŁ.

dessus-de-lit [d(ə)syd(ə)li] RZECZOW. m inv

dessus-de-plat [d(ə)syd(ə)pla] RZECZOW. m inv

dessus-de-table [d(ə)syd(ə)tabl] RZECZOW. m inv

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文