francusko » niemiecki

I . fixe [fiks] PRZYMIOT.

2. fixe (figé):

3. fixe:

fix

4. fixe (déterminé):

II . fixe [fiks] RZECZOW. m

III . fixe [fiks] WYKRZYK.

fixé(e) [fikse] PRZYMIOT.

1. fixé PSYCH:

2. fixé (renseigné):

3. fixé (décidé):

II . fixer [fikse] CZASOW. zwrotny

2. fixer (se déposer):

3. fixer (s'établir):

5. fixer (se définir):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文