francusko » niemiecki

I . garder [gaʀde] CZASOW. przech.

4. garder (conserver):

10. garder (ne pas quitter):

II . garder [gaʀde] CZASOW. zwrotny

II . garde1 [gaʀd]

garde2 [gaʀd] RZECZOW. ż

gardé(e) [gaʀde] PRZYMIOT.

arrière-garde <arrière-gardes> [aʀjɛʀgaʀd] RZECZOW. ż

avant-garde <avant-gardes> [avɑ͂gaʀd] RZECZOW. ż

2. avant-garde (tête d’un groupe):

Leader m

garde-barrière <garde-barrières> [gaʀd(ə)baʀjɛʀ] RZECZOW. mf

garde-boue <garde-boues> [gaʀdəbu] RZECZOW. m

garde-chasse <garde-chasses> [gaʀdəʃas] RZECZOW. mf

garde-chiourme <garde-chiourmes> [gaʀdəʃjuʀm] RZECZOW. mf

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文