francusko » niemiecki

I . gitan(e) [ʒitɑ͂, an] PRZYMIOT.

gitan(e)
Zigeuner- péj
Zigeunertanz m péj

II . gitan(e) [ʒitɑ͂, an] RZECZOW. m(ż)

gitan(e)
Zigeuner(in) m (ż) péj

antan [ɑ͂tɑ͂] PRZYMIOT.

Satan [satɑ͂] RZECZOW. m

titan [titɑ͂] RZECZOW. m

titan littér:

Titan m geh

cafetan [kaftɑ͂] RZECZOW. m (vêtement oriental)

flétan [fletɑ͂] RZECZOW. m ZOOL

tartan1 [taʀtɑ͂] RZECZOW. m TEXTIL

sultan [syltɑ͂] RZECZOW. m

caftan

caftan → cafetan

Zobacz też cafetan

cafetan [kaftɑ͂] RZECZOW. m (vêtement oriental)

pétant(e) [petɑ͂, ɑ͂t] PRZYMIOT. fam

gênant(e) [ʒɛnɑ͂, ɑ͂t] PRZYMIOT.

1. gênant (qui incommode):

gênant(e)
gênant(e)

gérant(e) [ʒeʀɑ͂, ɑ͂t] RZECZOW. m(ż)

2. gérant (administrateur):

Herausgeber(in) m (ż)

3. gérant FIN:

gérant(e)
Disponent(in) m (ż)

mitan RZECZOW.

Hasło od użytkownika
mitan (milieu) m dial fam!
Mitte ż

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文