francusko » niemiecki

Grande-Bretagne [gʀɑ͂dbʀətaɲ] RZECZOW. ż

grande-duchesse <grandes-duchesses> [gʀɑ͂ddyʃɛs] RZECZOW. ż

grande-princesse [gʀɑ͂dpʀɛ͂sɛs] RZECZOW. ż (Princesse de la famille impériale de Russie)

I . grand(e) [gʀɑ͂, gʀɑ͂d] PRZYMIOT. antéposé

2. grand (plus âgé):

grand(e)

3. grand (nombreux):

5. grand (bien rempli):

9. grand (généreux):

III . grand(e) [gʀɑ͂, gʀɑ͂d] RZECZOW. m(ż)

grand-angle <grands-angles> [gʀɑ͂tɑ͂gl] RZECZOW. m

grand-angulaire <grands-angulaires> [gʀɑ͂tɑ͂gylɛʀ] RZECZOW. m

I . grand-croix <grand-croix> [gʀɑ͂kʀwa] RZECZOW. ż (décoration)

II . grand-croix <grands-croix> [gʀɑ͂kʀwa] RZECZOW. m (personne)

grand-duc <grands-ducs> [gʀɑ͂dyk] RZECZOW. m

grand-ducal [gʀɑ͂dykal] PRZYMIOT. Belg (luxembourgeois)

grand-duché <grands-duchés> [gʀɑ͂dyʃe] RZECZOW. m

grand-faim [gʀɑ͂fɛ͂] RZECZOW. ż

grand-guignolesque <grand-guignolesques> [gʀɑ͂giɲɔlɛsk] PRZYMIOT.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文