francusko » niemiecki

Tłumaczenia dla hasła „heureux“ w francusko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » francuski)

I . heureux (-euse) [øʀø, -øz] PRZYMIOT.

5. heureux (réussi):

heureux (-euse) effet
heureux (-euse) mélange

II . heureux (-euse) [øʀø, -øz] RZECZOW. m, f

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文