francusko » niemiecki

I . non [nɔ͂] PRZYSŁ.

3. non fam (sens interrogatif):

ehrlich? fam

4. non (sens exclamatif):

non mais [alors]! fam
also wirklich [o. ehrlich] ! fam
non, mais dis donc ! fam

non-acceptation <non-acceptations> [nɔnaksɛptasjɔ͂] RZECZOW. ż FIN

non-agression <non-agressions> [nɔnagʀesjɔ͂] RZECZOW. ż

non-aligné(e) <non-alignés> [nɔnaliɲe] PRZYMIOT.

non-alignement <non-alignements> [nɔnaliɲmɑ͂] RZECZOW. m

non-appartenance [nɔ͂napaʀtənɑ͂s] RZECZOW. ż

non-assistance <non-assistances> [nɔnasistɑ͂s] RZECZOW. ż

non-belligérance <non-belligérances> [nɔ͂beliʒeʀɑ͂s, nɔ͂bɛlliʒeʀɑ͂s] RZECZOW. ż

non-belligérant(e) <non-belligérants> [nɔ͂beliʒeʀɑ͂, nɔ͂bɛlliʒeʀɑ͂] PRZYMIOT.

I . non-combattant(e) <non-combattants> [nɔ͂kɔ͂batɑ͂, ɑ͂t] PRZYMIOT.

II . non-combattant(e) <non-combattants> [nɔ͂kɔ͂batɑ͂, ɑ͂t] RZECZOW. m(ż)

non-commerçant <non-commerçants> [nɔ͂komɛʀsɑ͂] RZECZOW. m JUR

non-comparution <non-comparutions> [nɔ͂kɔ͂paʀysjɔ͂] RZECZOW. ż

non-conducteur (-trice) <non-conducteurs> [nɔ͂kɔ͂dyktœʀ, -tʀis] PRZYMIOT.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文