francusko » niemiecki

I . petit(e) [p(ə)ti, it] PRZYMIOT.

2. petit (de courte durée):

petit(e)

3. petit (de basse extraction):

petit(e)

6. petit (condescendant):

7. petit (mesquin, bas, vil):

8. petit (médiocre):

9. petit (pour atténuer):

petit(e)

II . petit(e) [p(ə)ti, it] RZECZOW. m(ż)

1. petit:

petit(e) (enfant)
Kleine(r) f(m)
petit(e) (enfant de qn)
Kleine(r)
petit(e) (enfant de qn)
Kind nt

2. petit ZOOL:

petit(e)
Junge(s) nt

III . petit(e) [p(ə)ti, it] PRZYSŁ.

petit-beurre <petits-beurre> [p(ə)tibœʀ] RZECZOW. m

I . petit-bourgeois (petite-bourgeoise) <petits-bourgeois> [p(ə)tibuʀʒwa, p(ə)titbuʀʒwaz] PRZYMIOT. péj

II . petit-bourgeois (petite-bourgeoise) <petits-bourgeois> [p(ə)tibuʀʒwa, p(ə)titbuʀʒwaz] RZECZOW. m, f péj

petit-déj <petits-déjs> [p(ə)tideʒ] RZECZOW. m fam

petit-déj skrót od petit-déjeuner

Zobacz też petit-déjeuner

I . petit-déjeuner <petits-déjeuners> [p(ə)tideʒœne] RZECZOW. m

II . petit-déjeuner [p(ə)tideʒœne] CZASOW. nieprzech. fam

I . petit-déjeuner <petits-déjeuners> [p(ə)tideʒœne] RZECZOW. m

II . petit-déjeuner [p(ə)tideʒœne] CZASOW. nieprzech. fam

petit-fils <petits-fils> [p(ə)tifis] RZECZOW. m

petit-four <petits-fours> [p(ə)tifuʀ] RZECZOW. m

petit-gris <petits-gris> [p(ə)tigʀi] RZECZOW. m ZOOL

1. petit-gris (écureuil):

2. petit-gris (escargot):

petit-nègre [p(ə)tinɛgʀ] RZECZOW. m sans pl

petit-neveu <petits-neveux> [p(ə)tin(ə)vø] RZECZOW. m

petit-pois <petits-pois> [p(ə)tipwa] RZECZOW. m

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文