francusko » niemiecki

politique1 [pɔlitik] PRZYMIOT.

2. politique littér (habile):

politique2 [pɔlitik] RZECZOW. m

1. politique (homme politique):

2. politique (prisonnier politique):

3. politique (domaine politique):

politique3 [pɔlitik] RZECZOW. ż

1. politique:

Politik ż
Hochschul-/Bildungspolitik
Wirtschafts-/Außenpolitik
Fiskalpolitik Fachspr.

3. politique (femme politique):

4. politique (prisonnière politique):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文