francusko » niemiecki

allemand(e) [almɑ͂, ɑ͂d] PRZYMIOT.

1. allemand langue, mot, expression:

binnendeutsch Fachspr.

roman(e) [ʀɔmɑ͂, an] PRZYMIOT.

1. roman ARCHIT, ART:

roman(e)

rhéto-roman(e) <rhéto-romans> [ʀetoʀɔmɑ͂, an] PRZYMIOT.

roman-culte <romans-culte> [ʀɔmɑ͂kylt] RZECZOW. m

roman-feuilleton <romans-feuilletons> [ʀɔmɑ͂fœjtɔ͂] RZECZOW. m

1. roman-feuilleton LITTER:

2. roman-feuilleton (histoire à rebondissements):

roman-fleuve <romans-fleuves> [ʀɔmɑ͂flœv] RZECZOW. m

1. roman-fleuve LITTER:

2. roman-fleuve fig:

Roman m

roman-photo <romans-photos> [ʀɔmɑ͂fɔto] RZECZOW. m

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文