francusko » niemiecki

outre-tombe [utʀətɔ͂b] PRZYSŁ.

I . tomber [tɔ͂be] CZASOW. nieprzech. +être

2. tomber (glisser) bretelle, pantalon:

3. tomber (s'abattre):

4. tomber (être affaibli):

6. tomber (arriver) nouvelle, télex:

9. tomber MILIT:

16. tomber (concerner par hasard):

19. tomber CARTES:

21. tomber fam (attaquer):

II . tomber [tɔ͂be] CZASOW. przech. +avoir

1. tomber:

tomber SPORT
tomber SPORT
tomber POL fam
schlagen fam

2. tomber pop (séduire):

3. tomber fam (se défaire de):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文