francusko » niemiecki

I . tout(e) <tous, toutes> [tu, tut, tus/tu, tut] PRZYMIOT. indéf

II . tout(e) <tous, toutes> [tu, tut, tus/tu, tut] ZAIMEK indéf

III . tout(e) <tous, toutes> [tu, tut, tus/tu, tut] PRZYSŁ.

Zwroty:

tout à coup
tout à coup
auf einmal fam
tout à fait
tout à fait
tout à fait !
tout à fait ! (d'accord!)
ja klar! fam

mêle-tout [mɛltu] RZECZOW. m inv Belg

1. mêle-tout (touche à tout):

2. mêle-tout (personne qui se mêle de tout):

risque-tout [ʀiskətu] RZECZOW. mf inv

I . tout-fou <tout-fous> [tufu] PRZYMIOT.

II . tout-fou <tout-fous> [tufu] RZECZOW. m fam

tout-petit <tout-petits> [tup(ə)ti] RZECZOW. m

I . tout-puissant (toute-puissante) <tout-puissants, toutes-puissantes> [tupɥisɑ͂, tutpɥisɑ͂t] PRZYMIOT.

II . tout-puissant (toute-puissante) <tout-puissants, toutes-puissantes> [tupɥisɑ͂, tutpɥisɑ͂t] RZECZOW. m, f

2. tout-puissant REL:

I . tout-terrain <tout-terrains> [tuteʀɛ͂] PRZYMIOT.

II . tout-terrain <tout-terrains> [tuteʀɛ͂] RZECZOW. m

1. tout-terrain (véhicule):

faitout, fait-tout m

1. faitout (viande):

2. faitout (légumes):

tout-pouvoir RZECZOW.

Hasło od użytkownika

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文