francusko » polski

marché [maʀʃe] RZECZOW. m

2. marché (contrat):

targ m

Zwroty:

bon marché inv

marche1 [maʀʃ] RZECZOW. ż

1. marche (action):

marsz m
marche SPORT
chód m

2. marche (allure):

3. marche MILIT, POL, MUZ:

marsz m

4. marche (mouvement continu):

bieg m

6. marche (fonctionnement: d'une entreprise):

marche2 [maʀʃ] RZECZOW. ż (d'un escalier, d'un véhicule)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文