francusko » polski

I . un [œ̃] RZECZOW. m inv

un
jedynka ż

II . un [œ̃] PRZYSŁ.

un, ..., deux, ...
po pierwsze, ..., po drugie, ...

Zobacz też cinq

II . cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

II . un (une) [œ̃, yn] ZAIMEK

1. un (chose/personne parmi d'autres):

un de ces jours, ...
w tych dniach...

2. un (chose/personne opposée à une autre):

III . un (une) [œ̃, yn] LICZEB.

Zobacz też cinq

II . cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

quatre-vingt-un (-une) [katʀəvɛ̃œ̃, -yn] LICZEB.

Zobacz też cinq

II . cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

vingt et un [vɛ̃teœ̃] LICZEB.

Zobacz też cinq

II . cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

avoir un coup de coeur CZASOW.

Hasło od użytkownika

passer/donner un coup de fil

Hasło od użytkownika

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文