enemigo w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła enemigo w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

enemigo2 (enemiga) RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła enemigo w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

enemigo w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła enemigo w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

I.enemigo (-a) <enemicísimo> PRZYMIOT.

II.enemigo (-a) <enemicísimo> RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła enemigo w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

enemigo Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

enemigo(-a) m (ż) público, -a
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文