inaugural w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła inaugural w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

Tłumaczenia dla hasła inaugural w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

inaugural w słowniku PONS

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文