muñeco w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła muñeco w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

Tłumaczenia dla hasła muñeco w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

muñeco w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła muñeco w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

Tłumaczenia dla hasła muñeco w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

muñeco Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文