oía w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła oía w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

1. oír (percibir sonidos):

well, I like that ! iron
me va/van a oír inf
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła oía w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

oía w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła oía w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła oía w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

oía Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文