terminado w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła terminado w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

terminar trabajo/estudio:

cut it out! inf

2.1. terminar reunión/situación:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła terminado w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

terminado w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła terminado w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

1. terminar:

III.terminar CZASOW. zwrotny terminarse

Tłumaczenia dla hasła terminado w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

terminado Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

once it is over, ...
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文