hiszpańsko » niemiecki

modelar [moðeˈlar] CZASOW. przech.

2. modelar (el carácter):

modal [moˈðal] PRZYMIOT.

modelado1 [moðeˈlaðo] RZECZOW. m

2. modelado (del carácter):

Formung ż

moderno (-a) [moˈðerno, -a] PRZYMIOT. (edificio, teoría, literatura)

I . moderar [moðeˈrar] CZASOW. przech.

1. moderar (velocidad, pasiones):

2. moderar TV, RADIO:

3. moderar (debate):

II . moderar [moðeˈrar] CZASOW. zwrotny

moderar moderarse:

modesto (-a) [moˈðesto, -a] PRZYMIOT.

1. modesto (humilde):

modesto (-a)

3. modesto (poco complicado):

modesto (-a)

4. modesto (mujer):

modesto (-a)

modrego [moˈðreɣo] RZECZOW. m fam

modelismo [moðeˈlismo] RZECZOW. m

modelista [moðeˈlista] RZECZOW. mf

1. modelista:

Modellbauer(in) m (ż)
Modelltischler(in) m (ż)

2. modelista (de vestidos):

Schneider(in) m (ż)

modelador(a) [moðelaˈðor(a)] RZECZOW. m(ż)

1. modelador (de piedras):

Bossierer(in) m (ż)

2. modelador:

Modellbauer(in) m (ż)
Modelltischler(in) m (ż)
Modellierer(in) m (ż)

módem [ˈmoðen] RZECZOW. m INFOR

modado (-a) [moˈðaðo, -a] PRZYMIOT. Kol

modoso (-a) [moˈðoso, -a] PRZYMIOT.

modélico (-a) [moˈðeliko, -a] PRZYMIOT.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文