hiszpańsko » niemiecki

Tłumaczenia dla hasła „educador“ w hiszpańsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » hiszpański)

educador(a) [eðukaˈðor(a)] RZECZOW. m(ż)

Erzieher(in) m (ż)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文