hiszpańsko » niemiecki

Tłumaczenia dla hasła „embermejar“ w hiszpańsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » hiszpański)

embermejar [embermeˈxar] CZASOW. przech., nieprzech.

embermejar → embermejecer

Zobacz też embermejecer

I . embermejecer <c → z> [embermexeˈθer] CZASOW. przech.

1. embermejecer (a algo):

2. embermejecer (a alguien):

II . embermejecer <c → z> [embermexeˈθer] CZASOW. nieprzech.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文