hiszpańsko » polski

es [es]

es 3. pres de ser:

Zobacz też ser

II . ser [ser] CZASOW. nieprzech. irr

2. ser (tener lugar):

3. ser (costar):

8. ser (con ’que’):

10. ser (en futuro):

11. ser (en infinitivo):

a no ser que +subj
chyba że...

III . ser [ser] RZECZOW. m

E, e [e] RZECZOW. ż

E
E nt
E
e nt
e jak Ewa

e [e] SPÓJNIK

E [ˈeste]

E abr de Este:

E

II . ser [ser] CZASOW. nieprzech. irr

2. ser (tener lugar):

3. ser (costar):

8. ser (con ’que’):

10. ser (en futuro):

11. ser (en infinitivo):

a no ser que +subj
chyba że...

III . ser [ser] RZECZOW. m

e-mail [iˈmei̯l] RZECZOW. m

e-mail abr de electronic mail:

e-mail m

un día es un día CZASOW.

Hasło od użytkownika

ser un zorro viejo CZASOW.

Hasło od użytkownika

ser un cero a la izquierda CZASOW.

Hasło od użytkownika

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文